ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ *ಹೈಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ

ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ *ಹೈಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ

*Vacancy's👇🏻*

*👉🏻ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್*
ಫ್ರೆಶರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಳ = 130 ರಿಂದ 140 ಒಮಾನ್ ರಿಯಾಲ್

ಗಲ್ಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಂಬಳ = 150 ರಿಂದ 180 ಒಮಾನ್ ರಿಯಾಲ್

*👉🏻Supervisor*

*👉🏻Floor Manager*

*👉🏻Store Keeper*

*👉🏻Data Entry*

*👉🏻Accountant*

*👉🏻Loading Unloading Helpers*
ಸಂಬಳ 130 ರಿಯಾಲ್


ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉಚಿತ 🍽️
ನಿಮ್ಮಹೆಸರು ............
ವಯಸ್ಸು ..........
ಸ್ಥಳ ............
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ .........
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ .......
ಎಂಬೀ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ👇

OMAN THM ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9526131182 ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಲುಹಿಸಿಕೊಡಿ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಮಿತವಾದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
Previous Post Next Post