ഒമാനിലെ പ്രശസ്തമായ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് Oman

 Urgently Requierd


ഒമാനിലെ പ്രശസ്തമായ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

*Vacanies👇🏻*

*👉🏻Sales Man*
Freshers salary =130 to 140 Oman Riyal

Gulf Reterns salary=150 to 180 Oman Riyal

*👉🏻supervisor*

*👉🏻Floor Manger*

*👉🏻store Keeper*

*👉🏻Data Entry*

*👉🏻Accountant*

*👉🏻Loading unloading helpers*
salary 130 Riyal

* ( 🏠താമസം ഭക്ഷണം സൗജന്യം🍽️)*
നിങ്ങളുടെ
പേര്‌............
വയസ്സ്..........
സ്ഥലം............
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ.........
പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ....... 
എന്നീവിവരങ്ങളോടൊപ്പം 👇


OMAN THM എന്ന് 9526131182
എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ,അതാത് മേഘലകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, മിതമായ സർവ്വീസ് ചാർജജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, 
Previous Post Next Post