CURRENT AFFAIRS JULY 12

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും  കൂടുതൽ ഇ-മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യം


ലോക പേപർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്

To get daily notification click here 
To join us on telegram click here 


CURRENT AFFAIRS QUIZ 1Previous Post Next Post