How to manage two-step verification settings


 ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೈಯಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ...!

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

 ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಸೈಬರ್‌ಡೊಮ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡು ಫಾಕ್ಟರ್ ಓದಂಟಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಓದಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಿದಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವಿಗಳಾಗಿವೆ.

 ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 2 ಫಾಕ್ಟರ್ ಓದಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.ನಂತರ 2 ಫಾಕ್ಟರ್ ಓದಂಟಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮೊದಲ ಆರು-ಅಂಕಿಯ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪಿನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓದಂಟಿಕೇಶನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
Enable two-step verification
Open WhatsApp Settings

Tap Account > Two-step verification > Enable.
Enter a six-digit PIN of your choice and confirm it.
Provide an email address you can access or tap Skip if you don’t want to add an email address. We recommend adding an email address as this allows you to reset two-step verification, and helps safeguard your account.
Tap Next.
Confirm the email address and tap Save or Done.
If you don’t add an email address and you forget your PIN, you’ll have to wait 7 days before you can reset your PIN. Since we don't verify this email address to confirm its accuracy, make sure you provide an accurate email address you can access.


 ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Disable two-step verification:
Open WhatsApp Settings.
Tap Account > Two-step verification >Disable > Disable.
Change your two-step verification PIN
Open WhatsApp Settings.
Tap Account > Two-step verification > Change PIN.
Add an email address
Open WhatsApp Settings.
Tap Account > Two-step verification > tap Add Email Address.
Change an email address
Open WhatsApp Settings.
Tap Account > Two-step verification > tap Change Email Address ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Previous Post Next Post