ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫೀಚರೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್


ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ಇಂಫೋ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ಇಂಫೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದೆ.

 ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.

 ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಆವೃತ್ತಿ 2.21.60.11 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1x, 1.5x ಮತ್ತು 2x ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Previous Post Next Post